Teknikprogrammet

Teknikprogrammet passar dig som är intresserad av teknik och teknikutveckling och vill ha en god grund för fortsatt lärande i arbetslivet. Du kommer att öva din förmåga att se samband mellan teori och praktik genom att planera och genomföra experimentella arbeten enskilt och i grupp.

Du tycker om matematik och naturvetenskapliga ämnen samt datorer och dess användning. Du får en högskoleförberedande utbildning med datorteknisk inriktning. Du kan välja att läsa vidare till exempelvis civilingenjör, industridesigner eller arkitekt.

Ladda ner programblad
Gymnasiegemensamma ämnen Programgemensamma ämnen
Engelska 5 100 Fysik 1a 150
Engelska 6 100 Kemi 1 100
Historia 1a:1 100 Teknik 1 150
Idrott och hälsa 1 100 Summa poäng 400
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100 Inriktning informations- och medieteknik
Matematik 3c 100 Datorteknik 1a 100
Religionskunskap 1 50 Programmering 1 100
Samhällskunskap 1b 100 Webbutveckling 1 100
Svenska / Svenska som andraspråk 1 100 Summa poäng 300
Svenska / Svenska som andraspråk 2 100
Svenska / Svenska som andraspråk 3 100
Summa poäng 1100 Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200 Programfördjupningar 400