Välkommen till skolan som ger dig ett försprång ut i världen

Läs mer

Är du intresserad av att veta mer?

Tryck gärna på knappen!

Viktiga datum

Torsdagen den 17 augusti 2023 är det upprop för alla elever på Arena Academy (f.d. International IT College of Sweden).

Uppropstiderna är:

  Kl 10.00 årskurs 1
  Kl 14.00 årskurs 2 och 3

Skolstart ägnas åt administrativa saker som information om schema, lunchkort och allmän skolinformation. Din närvaroplikt börjar från och med första skoldagen. Därför är det viktigt att du meddelar skolan om du inte kan komma.
Du meddelar oss på info@initgbg.se eller på 031-15 76 50.

Varmt välkomna till ett nytt läsår!

Välkommen till International IT College of Sweden, en gymnasieskola med mer än 15 års erfarenhet

Idén bakom skolan är enkel. Vi vill erbjuda svenska elever i Sverige möjligheten att förbereda sig för en internationell karriär redan efter gymnasiet. Vår inriktning på avancerad IT och avancerad engelska gör eleven redo att söka universitet, högskola eller jobb i ett engelskspråkigt land efter gymnasiet. Man skulle kort kunna säga att vi erbjuder ett försprång ut i världen.

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet passar dig som är intresserad av områden som ekonomi, människan och kultur. Du är intresserad av att söka, sammanställa och kritiskt granska information inom det samhällsvetenskapliga området på en nationell och internationell nivå samtidigt som du får fördjupade kunskaper kring företagande.

Estetprogrammet

Är ditt stora intresse media med en estetisk inriktning mot digitala medier – foto, Internet och film? Är du intresserad av datorer? Tycker du det är roligt att skapa och förmedla olika uttryck med bilder, ljud, text och film? Är du en hands-on person som vill arbeta praktiskt? Då kanske Estetiska programmet med inriktning estetik och media är något för dig.

Naturvetenskapsprogrammet

Om du är intresserad av att experimentera, lösa problem, tänka fritt och satsa helhjärtat på dina gymnasiestudier, kan naturvetenskapsprogrammet vara rätt för dig.

Samhällsvetenskap Media

Är ditt stora intresse media med inriktning mot digitala medier – foto, Internet och film? Är du intresserad av datorer? Tycker du det är roligt att skapa och bearbeta bilder, ljud, text och film? Är du en hands-on person som vill arbeta praktiskt samtidigt som du får påverka din omgivning? Då kanske samhällsvetenskaps- programmet med inriktning media är något för dig.

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet passar dig som är intresserad av teknik och teknikutveckling och vill ha en god grund för fortsatt lärande i arbetslivet. Du kommer att öva din förmåga att se samband mellan teori och praktik genom att planera och genomföra experimentella arbeten enskilt och i grupp. Du tycker om matematik och naturvetenskapliga ämnen samt datorer och dess användning. Du får en högskoleförberedande utbildning med datorteknisk inriktning. Du kan välja att läsa vidare till exempelvis civilingenjör, industridesigner eller arkitekt.

Informationsteknik

På vår skola är det självklart att varje elev har tillgång till en dator under sin studietid som ett verktyg i skolarbetet. Vi tror att IT kan göra undervisningen mer lustfylld även om det förstås är lärarna som är drivande i din utbildning.
Hos oss har du möjlighet att läsa kurser inom IT, både på grundläggande och avancerad nivå. Detta för att ge dig kunskaper som du kan ha nytta av i din framtida karriär. Undervisningen bedrivs av lärare med flera års erfarenhet av arbete inom IT, vilket ger dig en utbildning som ständigt är uppdaterad.

Jag älskar att skapa och vara kreativ. Här får jag verktygen och kan utveckla min förmåga enormt.

Selita, Estet

Utbildningen ger mig mycket stora möjligheter, både i Sverige och i resten av världen.

Lukas, Ekonomi

Naturämnena i kombination med all engelska som erbjuds, var det som avgjorde att jag valde INIT College.

Melina, Natur

Det bästa är lärarna, de kan verkligen sin sak. De ger en de möjligheter man vill ha och den hjälp man behöver.

Towa, Samhälle

Jag valde teknik för att jag vill läsa dataämnen. Sammanhållningen och engelskan är riktigt bra här!

Joseph, Teknik