Post- och besöksadress:

Elof Lindälvs gata 13
414 58 Göteborg

Närmaste hållplats är Chapmans Torg.

info@initgbg.se031-15 76 50