Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som är intresserad av områden som politik, världen och mänsklig tillvaro. Du lär dig utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Utbildningen stärker din förmåga att söka, sålla och bearbeta information med källkritisk medvetenhet. Du får studera journalistik, information och reklam men även praktiskt pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter.

Du får kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. Samhällsvetenskapsprogrammet är en högskoleförberedande utbildning, som ger dig en bred teoretisk och praktisk grund för fortsatta studier. Yrken inom den samhällsvetenskapliga sektorn är till exempel diplomat, politiker, psykolog eller utrikeskorrespondent.

Ladda ner programblad
Gymnasiegemensamma ämnen Programgemensamma ämnen
Engelska 5 100 Filosofi 1 50
Engelska 6 100 Moderna språk 200
Historia 1b 100 Psykologi 1 50
Idrott och hälsa 1 100 Summa poäng 300
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100 Inriktning medier, information och kommunikation
Naturkunskap 1b 100 Journalistik, reklam och information 1 100
Religionskunskap 1 50 Medieproduktion 1 100
Samhällskunskap 1b 100 Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Svenska / Svenska som andraspråk 1 100 Psykologi 2a 50
Svenska / Svenska som andraspråk 2 100 Summa poäng 350
Svenska / Svenska som andraspråk 3 100
Summa poäng 1150 Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200 Programfördjupningar 400