Programinriktat val

Syftet med Programinriktat val är att eleven ska nå behörighet till ett nationellt program. Studieplanen anpassas individuellt för varje elev och ska främst innehålla de kurser som krävs för att eleven ska bli behörig. Utbildningen ska vara högst ett läsår och det är möjligt för eleven att antas till ett nationellt program även under läsårets gång då han/hon uppnår behörighet. Programinriktat val riktar sig till elever som snabbt vill bli behöriga.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning. På språkintroduktion kan eleven också få undervisning i andra grundskole- och gymnasieämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. Utbildningen läggs upp efter att elevens kunskaper validerats, det vill säga att man har tagit reda på vilken nivå av utbildning som passar eleven.
Observera att dessa två utbildningar endast ges på skolan i Göteborg.

Källa: Skolverket.se

Ladda ner programblad