Naturvetenskapsprogrammet

Om du är intresserad av att experimentera, lösa problem, tänka fritt och satsa helhjärtat på dina gymnasiestudier, kan naturvetenskapsprogrammet vara rätt för dig.

Du lär dig grunderna i de naturvetenskapliga ämnena och utför intressanta laborationer med modern utrustning i en stimulerande miljö.

Med datorers hjälp lär du dig att på ett metodiskt sätt ta fram och presentera undersökningar och resultat.

Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred grund och möjligheten att söka de flesta utbildningarna. Du kan tänka dig att plugga vidare till exempelvis läkare, civilingenjör, arkitekteller meteorolog.

Ladda ner programblad
Gymnasiegemensamma ämnen Programgemensamma ämnen
Engelska 5 100 Biologi 1 100
Engelska 6 100 Fysik 1a 150
Historia 1b 100 Kemi 1 100
Idrott och hälsa 1 100 Moderna språk 100
Matematik 1c 100 Summa poäng 450
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100 Inriktning Naturvetenskap
Religionskunskap 1 50 Biologi 2 100
Samhällskunskap 1b 100 Fysik 2 100
Svenska / Svenska som andraspråk 1 100 Kemi 2 100
Svenska / Svenska som andraspråk 2 100 Matematik 4 100
Svenska / Svenska som andraspråk 3 100 Summa poäng 400
Summa poäng 1150
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200 Programfördjupningar 200