Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet passar dig som är intresserad av områden som ekonomi, människor och kultur och hur det formar vårt samhälle. Du är intresserad av att söka, sammanställa och kritiskt granska information inom det samhällsvetenskapliga området på både en nationell och internationell nivå. Diskussioner och argumenterande tycker du är spännande och du övar gärna din förmåga att analysera och se frågor ur olika perspektiv.

Ekonomiprogrammet är en studieförberedande utbildning, som ger dig en bred teoretisk grund för fortsatta studier. Yrken inom den samhällsvetenskapliga sektorn är till exempel, journalist, civilekonom, lärare, polis eller jurist.

Ladda ner programblad
Gymnasiegemensamma ämnen Programgemensamma ämnen
Engelska 5 100 Företagsekonomi 1 100
Engelska 6 100 Privatjuridik 100
Historia 1b 100 Moderna språk 1 100
Idrott och hälsa 1 100 Psykologi 1 50
Matematik 1b 100 Summa poäng 350
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100 Inriktning Ekonomi
Religionskunskap 1 50 Entreprenörskap och företagande 100
Samhällskunskap 1b 100 Företagsekonomi 2 100
Samhällskunskap 2 100 Matematik 3b 100
Svenska / Svenska som andraspråk 1 100 Summa poäng 300
Svenska / Svenska som andraspråk 2 100
Svenska / Svenska som andraspråk 3 100 Gymnasiearbete 100
Summa poäng 1250
Individuellt val 200 Programfördjupningar 300